Sejm przyjął projekt nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2003 r. nr 203, poz. 1966 ze zm.), która przedłuży na 2016 r. ubiegłoroczne, tymczasowe rozwiązanie dotyczące systemu janosikowego na szczeblu województw.
– To, że musieliśmy przedłużyć tymczasowy projekt, jest efektem ignorancji Ministerstwa Finansów – uważa poseł PSL Piotr Zgorzelski.
Tymczasem tego samego dnia, gdy posłowie przyjmowali ten projekt, obywatele i eksperci skupieni wokół inicjatywy STOP Janosikowe przedstawili nowy pomysł kompleksowej reformy. Obejmuje on wszystkie szczeble samorządów i konsumuje cały dorobek wypracowany w toku prac sejmowych w ostatnich latach. Pod projektem podpisało się 22 posłów.
Pojawia się pytanie, czy projekt obywatelski ma jeszcze jakiekolwiek szanse powodzenia, skoro parlament kontynuuje prace nad przedłużeniem tymczasowych przepisów. Pełnomocnik STOP Janosikowe Rafał Szczepański uważa, że jeszcze nie wszystko stracone.
Etap legislacyjny
Nowelizacja skierowana do Senatu