Sieć branżowych centrów umiejętności (BCU) ułatwi nawiązywanie współpracy między szkołami a firmami oraz pozwoli na lepsze przygotowywanie kadr do potrzeb rynku pracy. Tak wynika z projektu nowelizacji ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw, który wczoraj przyjęła Rada Ministrów. Jego autorem jest Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Z projektu wynika, że BCU mają przygotowywać kadry na potrzeby poszczególnych branż w ścisłej współpracy z przedstawicielami firm. Centra będą ośrodkami kształcenia, szkolenia i egzaminowania, dostępnymi dla uczniów, studentów, doktorantów czy pracowników, którzy będą mogli podnosić w nich swoje kwalifikacje.

Będą mogły być zakładane i prowadzone m.in. przez:

jednostki samorządu terytorialnego, do których zadań należy zakładanie i prowadzenie szkół ponadpodstawowych oraz publicznych placówek,

organizacje branżowe właściwe dla danej dziedziny zawodowej,

ministrów właściwych dla zawodów.

Warunkiem utworzenia BCU będzie zawarcie porozumienia z ogólnopolską organizacją branżową, odpowiednią dla danej dziedziny zawodowej. Centra będą prowadzić branżowe szkolenia zawodowe, które uzupełnią dotychczasowy katalog form pozaszkolnych kształcenia ustawicznego. Osoba, która uzyska zaliczenie takiego szkolenia, otrzyma branżowy certyfikat umiejętności.

Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki, poinformował, że już są podpisywane pierwsze umowy ze starostami, którzy prowadzą szkoły zawodowe w poszczególnych regionach i na bazie właśnie tych placówek powstaną BCU.©℗