31 grudnia 2023 r. przestanie obowiązywać pierwsza grupa orzeczeń o niepełnosprawności lub jej stopniu, których ważność została wydłużona z powodu wybuchu epidemii koronawirusa.

Tak przewidują przepisy zawarte w ustawie z 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw, która teraz trafi do podpisu prezydenta. Zawarte w ustawie regulacje zakładają, że utrata ważności orzeczeń będzie następować stopniowo, dzięki czemu uda się uniknąć sytuacji, gdy do powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności trafi w krótkim czasie duża liczba wniosków o wydanie nowego dokumentu do rozpatrzenia. Wydłużone orzeczenia będą tracić ważność w trzech terminach: do 31 grudnia 2023 r., 31 marca 2024 r. oraz 30 września przyszłego roku – w zależności od tego, kiedy upływała pierwotna data ich wygaśnięcia.

We wspomnianej ustawie znalazły się też zmiany dotyczące świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego, które są wypłacane osobom zajmującym się niepełnosprawnym członkiem rodziny. Zgodnie z nimi w przypadku śmierci krewnego opiekun nie będzie od razu tracił prawa do pomocy finansowej, bo będzie mu ona wypłacana do końca następnego miesiąca.

Ponadto w ustawie zostały uwzględnione przepisy, które wskazują, że Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych może na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kupować m.in. sprzęt medyczny, urządzenia oraz pojazdy, a także je przechowywać i transportować. Chodzi o stworzenie podstawy prawnej dla dokonanych jeszcze w ubiegłym roku zakupów, które mają trafić do ogólnopolskiej wypożyczalni, z której będą mogły korzystać osoby niepełnosprawne. ©℗