Obowiązujące od 21 lutego br. nowe przepisy kodeksu pracy (dalej: k.p.) umożliwiają pracodawcom (a więc i urzędom) kontrolę trzeźwości pracowników oraz kontrolę obecności w ich organizmach środków działających podobnie do alkoholu. W związku z tym pojawia się mnóstwo wątpliwości praktycznych ze strony pracodawców, którzy chcą skorzystać z nowego uprawnienia. Jedna z nich dotyczy urządzeń, którymi można przeprowadzać kontrolę. I tak analizę tego zagadnienia w pierwszej kolejności należy zacząć od art. 22[1c] par. 4 k.p., który wskazuje, że kontrola trzeźwości dokonywana przez pracodawcę obejmuje badanie za pomocą urządzenia posiadającego ważny dokument potwierdzający jego kalibrację lub wzorcowanie. Warto zatem pamiętać o wymogu kalibracji lub wzorcowania urządzenia, aby uniknąć zarzutu nieprawidłowo przeprowadzonej kontroli. Co więcej, urządzenia mogą przejawiać tendencję do deregulacji. W takiej sytuacji konieczna będzie cykliczna kalibracja urządzeń.

Szczegółowe wymogi