Opublikowana została ustawa z 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 185). Nowelizacja wprowadza zmiany nie tylko w ustawie z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 103; ost.zm. Dz.U. z 2023 r. poz. 185; dalej: u.p.o.U.), lecz także w wielu innych aktach prawnych z różnych dziedzin życia publicznego. Zmiany te mają zróżnicowany charakter – polegają na doprecyzowaniu niektórych przepisów, zmieniają części przyjętych rozwiązań, a także uzupełniają dotychczasowe przepisy o zupełnie nowe regulacje. Nowelizacja weszła w życie 28 stycznia, z pewnymi wyjątkami. Sprawdźmy, co zmienia w kontekście obowiązków realizowanych przez JST.