Gminy zarzucają regulatorowi niechęć do podnoszenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków mimo rosnących wydatków przedsiębiorstw. Wody Polskie wraz z rządem stoją natomiast na stanowisku, że opłaty nie powinny wzrastać, bo nie należy przerzucać na mieszkańców dodatkowych kosztów w dobie szalejącej inflacji.

Podczas ostatniego posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST) strona samorządowa zasugerowała, aby powrócić do poprzedniego systemu, w którym taryfy zatwierdzały rady gmin.