Wdrożenie nowych obowiązków z zakresu pracy zdalnej oraz badania pracowników na obecność alkoholu i innych substancji w organizmie to wyzwanie także dla szczebla samorządowego. Od momentu publikacji nowelizacji kodeksu pracy w Dzienniku Ustaw pracodawcy - w tym także z JST - będą mieli na wprowadzenie zmian odpowiednio: dwa miesiące i dwa tygodnie. Czasu będzie zatem niewiele. A pytań nie brakuje.
Uwaga!W dniu zamknięcia tego numeru tygodnika SIA najnowsza nowelizacja ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy; t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1510, ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 2140, czekała na podpis prezydenta.