Domy pomocy społecznej (DPS) będą mogły świadczyć usługi wsparcia krótkoterminowego. Taką możliwość zyskają dzięki przygotowanemu przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej projektowi nowelizacji ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.). Jego nowa wersja została przekazana do zaopiniowania przez zespół ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej działający w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Okazuje się, że w porównaniu z propozycją, która trafiła do konsultacji pod koniec listopada, resort zdecydował się wprowadzić zmiany, doprecyzować część przepisów, a z niektórych propozycji w ogóle zrezygnować.

Zgoda na przekształcenie