Wskutek tego liczba obwodów wyborczych zwiększy się o ok. 6 tys., do prawie 33 tys. Obecnie są one tworzone w miejscowościach liczących co najmniej 500 mieszkańców.
Opozycja wytknęła autorom projektu, że wskutek proponowanej nowelizacji jest uchylany przepis, który nakłada na komisarzy obowiązek informowania obywateli odpowiednio wcześniej o przypisanym do ich miejsca zamieszkania lokalu wyborczym. Pojawiła się obawa, że w połączeniu z dodatkowymi obwodami taka zmiana wprowadzi niepotrzebny chaos wśród wyborców.