Tak wynika z przyjętej przez rząd wersji projektu nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (dalej: specustawa ukraińska), który czeka na rozpatrzenie przez Sejm.
Jedna ze zmian zawartych w projekcie dotyczy przepisów covidowych, które przedłużają ważność takich dokumentów, jak wizy krajowe, zezwolenia na pobyt czasowy w Polsce, karty pobytu czy tymczasowe zaświadczenia tożsamości cudzoziemca. Zgodnie z projektem regulacje te zostaną uchylone. „Przepisy covidowe dotyczące cudzoziemców straciły już swoją aktualność. Ich wprowadzenie wynikało z ograniczeń w funkcjonowaniu urzędów administracji publicznej czy przekraczaniu granic państwowych. W obecnej sytuacji już takie skutki nie występują” – uzasadniał rząd.