Inicjatywa legislacyjna zarządu powiatu jest wadliwa. Rada powiatu nie może bowiem przyjąć uchwały w sprawie regulaminu dotowania jednostek OSP.

Finansowanie straży