Stanowisko regionalnej izby obrachunkowej jest prawnie uzasadnione. W uchwale dotacyjnej dotyczącej wydatków na ochronę środowiska nie powinno się zawierać zapisów związanych z karami umownymi. Te kwestie powinny być natomiast uregulowane w umowach z beneficjentami.

Sankcja