W konsultacjach społecznych znajduje się projekt ustawy z 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1277). Ma on umożliwić budowę Centralnego Rejestru Wyborców (CRW). Zdaniem ekspertów przy okazji zbliżających się wyborów warto jednak pochylić się nad innymi wątpliwościami prawnymi, które wciąż budzą wiele kontrowersji. Wśród nich jest np. działalność zawodowa radnych, która czasami wchodzi w konflikt z interesem gminy, w której jest sprawowany mandat. Tym bardziej że tego typu sprawy często są rozstrzygane według lokalnych układów politycznych, a nie przesłanek merytorycznych i prawnych.