Artur Wawryło, ekspert prawa zamówień publicznych, prowadzący Kancelarię Zamówień Publicznych

Już 10 listopada wejdzie w życie ustawa z 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. z 2022 r. poz. 2185; dalej: tarcza prawna albo ustawa z 7 października). Wśród regulacji są m.in. zmiany dotyczące prawa zamówień publicznych, w tym m.in. przepisy nowelizujące zasady waloryzacji umów. Nowe przepisy są istotne zarówno dla trwających, jak i przyszłych umów realizowanych przez wykonawców na rzecz jednostek samorządu terytorialnego. Poniżej opisujemy zmiany, na które powinny zwrócić uwagę JST. Wskazujemy przy tym, jakie obowiązki odnoszące się do nowych postępowań i umów nakłada ustawa na zamawiających, a jakie w odniesieniu do realizowanych aktualnie umów.

Nabywanie przez JST opału z pominięciem zamówień publicznych