Jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego okaże się, że pod jednym adresem jest kilka gospodarstw domowych zajmujących odrębne lokale, to każde z nich będzie mogło otrzymać świadczenie na zakup węgla.

Taka poprawka dotycząca art. 2 ustawy z 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. poz. 1692 ze zm.) znalazła się ostatecznie w uchwalonej przez Sejm ustawie z 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Przypomnijmy, że pierwotnie przyjęta przez Sejm modyfikacja zakładała, że jeśli pod jednym adresem jest więcej niż jedno gospodarstwo i do końca br. nie jest możliwe ustalenie dla nich nowych adresów, to wtedy nie ma zastosowania wynikająca z art. 2 ust. 3a i 3b zasada „jeden adres – jeden dodatek”, o ile mają one odrębne źródła ogrzewania zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) oraz do 11 sierpnia br. złożyły osobne deklaracje w sprawie opłaty za śmieci.
Jednak Senat zmodyfikował tę poprawkę, a posłowie zmianę poparli. Przewiduje ona, że wspomniana reguła nie będzie odnosiła się do gospodarstw domowych mających jeden adres, jeśli do 30 listopada br. nie jest możliwe ustalenie odrębnych adresów i mają one oddzielne lub współdzielone źródło ciepła. W takich przypadkach gmina będzie przeprowadzała wywiad środowiskowy i jeśli wykaże on, że pod jednym adresem mieszka w odrębnych lokalach kilka rodzin, to przyzna im dodatek węglowy w drodze decyzji administracyjnej. Z wywiadu urzędnik będzie musiał sporządzić notatkę służbową. Co istotne, zgodnie z przepisami przejściowymi zmieniona treść art. 2 ustawy o dodatku węglowym będzie stosowana do postępowań wszczętych i niezakończonych przed wejściem w życie ustawy z 27 października br., a rodziny, które na podstawie dotychczasowych przepisów nie otrzymały dodatku, będą mogły jeszcze raz złożyć wniosek.
To nie koniec zmian, bo senacka poprawka, która zyskała akceptację Sejmu, mówi też o tym, że jeśli gmina ma informacje wskazujące, że osoba, która nie złożyła wniosku o wypłatę dodatku węglowego, spełnia warunki do jego uzyskania, to również u niej może być przeprowadzony wywiad środowiskowy w celu ustalenia tego uprawnienia. W takiej sytuacji świadczenie zostanie przyznane z urzędu, a więc bez konieczności składania wniosku. Co więcej, jeśli piec nie został wcześniej zgłoszony do CEEB, to ta osoba nie będzie musiała dopełniać tej formalności, bo zrobi to urzędnik.
– Takie rozwiązanie budzi wątpliwości, bo z jednej strony rodzina, która w ogóle nie wpisała źródła ciepła do CEEB, dostanie dodatek, a taka, która zgłosiła piec, ale w terminie późniejszym, niż wskazują przepisy, czyli po 11 sierpnia br., zostanie bez tego świadczenia – mówi Adam Ochmański, kierownik działu świadczeń rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie.
Analogiczne przepisy pozwalające na uzyskanie finansowego wsparcia przez rodziny z jednym adresem zostały też wprowadzone do ustawy z 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. poz. 2127) w zakresie dodatku elektrycznego oraz do ustawy z 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. poz. 1967 ze zm.), w odniesieniu do dodatku dla ogrzewających domy i mieszkania pelletem, drewnem, gazem i olejem opałowym. Przy czym zmiany obejmujące te dwa akty prawne zostały przyjęte w ustawie z 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 r.
Ponadto w ustawie z 15 września została uwzględniona jeszcze jedna poprawka odnosząca się do wysokości świadczenia. Obowiązujące przepisy przesądzają, że dodatek wynoszący 3 tys. zł przysługuje, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany pelletem lub innym rodzajem biomasy (z wyłączeniem drewna kawałkowego). Natomiast zgodnie z nowelizacją świadczenie w takiej kwocie będzie się należeć również wtedy, gdy głównym źródłem ciepła jest koza, kominek, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane takim opałem.©℗