Taka poprawka dotycząca art. 2 ustawy z 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. poz. 1692 ze zm.) znalazła się ostatecznie w uchwalonej przez Sejm ustawie z 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Przypomnijmy, że pierwotnie przyjęta przez Sejm modyfikacja zakładała, że jeśli pod jednym adresem jest więcej niż jedno gospodarstwo i do końca br. nie jest możliwe ustalenie dla nich nowych adresów, to wtedy nie ma zastosowania wynikająca z art. 2 ust. 3a i 3b zasada „jeden adres – jeden dodatek”, o ile mają one odrębne źródła ogrzewania zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) oraz do 11 sierpnia br. złożyły osobne deklaracje w sprawie opłaty za śmieci.
Jednak Senat zmodyfikował tę poprawkę, a posłowie zmianę poparli. Przewiduje ona, że wspomniana reguła nie będzie odnosiła się do gospodarstw domowych mających jeden adres, jeśli do 30 listopada br. nie jest możliwe ustalenie odrębnych adresów i mają one oddzielne lub współdzielone źródło ciepła. W takich przypadkach gmina będzie przeprowadzała wywiad środowiskowy i jeśli wykaże on, że pod jednym adresem mieszka w odrębnych lokalach kilka rodzin, to przyzna im dodatek węglowy w drodze decyzji administracyjnej. Z wywiadu urzędnik będzie musiał sporządzić notatkę służbową. Co istotne, zgodnie z przepisami przejściowymi zmieniona treść art. 2 ustawy o dodatku węglowym będzie stosowana do postępowań wszczętych i niezakończonych przed wejściem w życie ustawy z 27 października br., a rodziny, które na podstawie dotychczasowych przepisów nie otrzymały dodatku, będą mogły jeszcze raz złożyć wniosek.