84,5 proc. wynosiła w ubiegłym roku średnia wartość wskaźnika efektywności zatrudnieniowej uzyskanej przez wszystkie powiatowe urzędy pracy (PUP). Z kolei wskaźnik efektywności kosztowej sięgnął 16,6 tys. zł. Dane Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pokazują, że ich skuteczność pogorszyła się w porównaniu z 2020 r. Jednocześnie zdaniem resortu obecny sposób ustalania wysokości obydwu wskaźników nie do końca odzwierciedla rzeczywisty poziom skuteczności podejmowanych przez pośredniaki działań, dlatego w projekcie ustawy o aktywności zawodowej została zaproponowana zmiana przepisów związana z ich wyliczaniem.

Dobry wynik