Skierniewice nie chcą na swoim terenie uzdrowiska. Powodem jest m.in. brak czynnego ujęcia wody leczniczej oraz niezbędnej infrastruktury, a co za tym idzie – brak zainteresowania ze strony inwestorów.

Z wnioskiem w tej sprawie wystąpił do ministra zdrowia prezydent Skierniewic Krzysztof Jażdżyk. Odpowiedzią jest projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie pozbawienia statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej Osiedla Zdrojowego położonego na obszarze miasta na prawach powiatu Skierniewice oraz sołectw: Maków, Krężce i Dąbrowice położonych na obszarze gminy Maków.
Tereny te mają wspomniany status od 2013 r. Mają bowiem na swoim terenie wody termalne oraz klimat o właściwościach leczniczych, spełniają też inne określone w przepisach warunki.
Jednak w lipcu br. prezydent Skierniewic poinformował, że dotychczas na terenie Osiedla Zdrojowego ani w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie powstał żaden obiekt lecznictwa uzdrowiskowego, choć po stronie miasta dokonano wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, podejmowano również działania promocyjne. Nie było również przedsiębiorców zainteresowanych inwestowaniem w takie placówki. Zdaniem prezydenta przyczyną może być brak ułatwiającej to infrastruktury. Kolejne konieczne inwestycje w odpowiednie przygotowanie obszaru ochrony uzdrowiskowej oszacowano na ponad 200 mln zł, co przekracza możliwości miasta. Z drugiej strony status ten wiąże się z określonymi ograniczeniami i wiele inwestycji uniemożliwia (np. niekorzystnych dla środowiska, powodujących hałas itp.). Dlatego władze miasta zdecydowały się na zmianę planów związanych z tymi terenami. Zamierzają skupić się na budowie nowych i modernizacji już istniejących budynków użyteczności publicznej, ciągów komunikacyjnych oraz sieci przesyłowych. Wody termalne mają natomiast zostać wykorzystane w planowanym zespole rekreacji wodnej, a także do produkcji ciepła systemowego.
Jak zapewniają autorzy projektu, zarówno miasto Skierniewice, jak i gmina Maków uznały, że objęcie ich terenów statusem obszaru ochrony uzdrowiskowej wpłynęło niekorzystnie na ich rozwój gospodarczy, dlatego zdecydowały o rozwiązaniu porozumienia zawartego w celu utworzenia uzdrowiska. Skierniewice ubiegają się o pieniądze na utworzenie u siebie strefy przemysłowej, licząc, że to skuteczniej przyciągnie inwestorów niż potencjalne sanatorium.
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do konsultacji