Nie będą mogli też już korzystać z ulgowych warunków uzyskiwania zezwoleń na pracę sezonową. Tak wynika z projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie państw, do których obywateli stosuje się niektóre przepisy dotyczące zezwolenia na pracę sezonową oraz przepisy dotyczące oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Przygotowało go Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
Resort uzasadnia proponowane zmiany działaniami zbrojnymi Rosji w Ukrainie i obawami przed rosyjskim atakiem hybrydowym na terytorium Polski. W związku z tym wprowadzone zostały ograniczenia w zakresie przekraczania granicy RP przez Rosjan, za czym powinno pójść zniesienie ułatwień w zakresie dostępu obywateli Federacji Rosyjskiej do polskiego rynku pracy.