Wszystko zależy od tego, czyim przedstawicielem jest członek rady gminy. Jeżeli ma być reprezentantem organu zarządzającego szkołą, wówczas jego uczestnictwo w pracach komisji będzie niedopuszczalne. Jednak przepisy oświatowe nie zakazują uczestniczenia w pracach ww. gremium radnemu, który reprezentuje rodziców, a więc taka sytuacja jest dopuszczalna.

Przedstawiciel rodziców