Ustawę zapowiedziano pod koniec czerwca (pisaliśmy o tym m.in. w tekście „Spór o nowe zasady ochrony ludności”, DGP nr 124/2022), ale dopiero teraz jej założenia opublikowano w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Przygotowany przez resort spraw wewnętrznych i administracji projekt ma usprawnić działanie podmiotów odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe. Efektem mają być m.in.: lepszy przepływ informacji pomiędzy organami administracji publicznej, zmiana modelu finansowania w sposób umożliwiający efektywne udzielanie pomocy materialnej osobom poszkodowanym oraz odbudowa zniszczonej infrastruktury, a także bardziej racjonalne wykorzystanie ludności przeszkolonej w dziedzinie ratownictwa.
– Obrona cywilna powinna przejść rewolucyjne zmiany. Musi odpowiadać na obecne wyzwania związane z polem walki. Jednak od ładnych paru lat ta formacja praktycznie nie istnieje. Wszyscy traktowali ją po macoszemu. Sytuacja na Ukrainie sprawiła, że sposób myślenia na ten temat diametralnie się zmienia – mówi gen. Roman Polko, były dowódca GROM-u.