Zwykle wraz z początkiem roku szkolnego wchodzą w życie nowe regulacje oświatowe. Tak będzie również 1 września 2022 r. Tego dnia zacznie obowiązywać większa część ustawy z 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 116). Jej regulacje dotyczące zmian w egzaminach ósmoklasistów i maturzystów weszły w życie 27 maja 2022 r. i będą miały zastosowanie również w roku szkolnym 2022/2023. Szeroko na temat tych przepisów już pisaliśmy (M. Łyszczarz, P. Kuzior, „Zmiany w systemie oświaty. Egzaminy, rekrutacja i nowi specjaliści”, Poradnik GP z 20 maja 2022 r., DGP nr 97). Teraz przypomnimy najważniejsze kwestie wprowadzone tą nowelizacją w ustawach:
Najistotniejszą nowością jest ustalenie minimalnych pułapów zatrudniania w placówkach oświatowych specjalistów, w tym pedagogów specjalnych, którzy mają pomóc dzieciom i młodzieży w sytuacjach kryzysowych będących następstwem długotrwałej izolacji i zmiany sposobu edukacji. Osiągnięcie pułapów zatrudnienia specjalistów zostało jednak rozciągnięte na lata, poczynając od 1 września br. Tego dnia wejdzie też w życie nowy art. 106a prawa oświatowego obligujący szkoły podstawowe do zapewnienia uczniom jednego gorącego posiłku w ciągu dnia.