Do Sejmu trafił projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. Zakłada ona m.in. zmiany w ustawie z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2022 r. poz. 916), wprowadzając możliwość składania wniosków również w formie elektronicznej.
Jednym z nich jest wniosek o wydanie zgody na usunięcie drzewa. Zdaniem autorów projektu zakres i rodzaj załączników umożliwiają uruchomienie takiej formy. Ma się to odbywać za pomocą formularza zamieszczonego na stronie Ministerstwa Środowiska.