Proces taryfikacji na lata 2021-2024 zakończył się zatwierdzeniem ponad 90 proc. wniosków. Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne wskazują jednak, że taryfy są zdecydowanie za niskie, szczególnie w czasie galopującej inflacji. O ich trudnej sytuacji pisaliśmy w artykule „90 proc. zatwierdzonych taryf zaciemnia obraz” (DGP nr 124/2022). Temat ten został poruszony podczas wczorajszego posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Spór o koszty i dywidendy