Na ulice gminy Zakrzew za rok wyjadą cztery elektryczne autobusy. Samorząd uzyskał na ten cel 8,5 mln zł dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Zielony transport publiczny”. Co było głównym impulsem do sięgnięcia po to dofinansowanie?
Pandemia spowodowała, że transport prywatnych przewoźników został kompletnie zdemolowany. Ludzie przestali z niego korzystać, kierowcy i właściciele firm przewozowych zmienili miejsca pracy. Ponieważ transport prywatny nie powrócił już do swoich rozkładów jazdy, część gminy została pozbawiona komunikacji zbiorowej. Mieszkańcy apelowali o zorganizowanie transportu, a ponieważ uważam, że gmina jest od tego, aby zaspakajać potrzeby zbiorowe mieszkańców - tak mówią przepisy - to skoro Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) takie możliwości stworzył, podjąłem się złożenia wniosku o dofinansowanie.