Taki zapis nie powinien być wprowadzony do uchwały dotacyjnej. Gmina nie może bowiem ograniczać dostępu do dotacji z uwagi na to, czy przyszły beneficjent ma, czy nie ma zadłużenia wobec gminy z różnych tytułów prawnych. Analizę zadanego pytania należy przeprowadzić z uwzględnieniem regulacji prawa ochrony środowiska (dalej: p.o.ś).
Przesłanki udzielenia wsparcia