Konrad Różowicz, prawnik, partner kierujący działem prawa zamówień publicznych Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski&Partners w Poznaniu
Wiążąca oferta zobowiązuje do zawarcia umowy – problemem jest wyegzekwowanie tego obowiązku. Zamawiający może podjąć próbę sądowego zmuszenia wykonawcy do podpisania umowy, ale nie jest to rozwiązanie optymalne, m.in. ze względu na czas postępowania sądowego. Zdecydowanie bardziej skuteczne może być wyciągnięcie wobec wykonawcy innych konsekwencji, m.in. zatrzymanie wadium.
Utrata wadium nie taka pewna