Radni jednej z gmin miejskich w województwie warmińsko-mazurskim uchwałą obniżyli pensję włodarzowi. Mimo to samorządowiec otrzymywał płacę w niezmienionej wysokości. Radni pytają, kto powinien za to ponieść konsekwencje. - Żeby w pełni odpowiedzieć na takie pytanie, należałoby poddać analizie bezpośrednio uchwały dotyczące wynagrodzenia wójta - mówi dr Karolina Rokicka-Murszewska, radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu. Oceniając sprawę teoretycznie, eksperci nie są zgodni co do tego, kto powinien ponieść odpowiedzialność za wypłatę włodarzowi nieobniżonej pensji. Jedni uważają, że na sankcje zasłużył przewodniczący rady, a drudzy, że osoby wykonujące czynności z zakresu prawa pracy, czyli albo sekretarz gminy, albo inna osoba wyznaczona do takich zadań przez włodarza. Być może nawet sam włodarz.
Niedookreślone reguły