Zarzuty RIO są uzasadnione. Musi bowiem zachodzić zbieżność między danymi w zakresie przychodów i rozchodów a danymi określonymi harmonogramem płatności umowy kredytowej, zarówno w perspektywie roku budżetowego, jak i planowania wieloletniego.
Analizując zadane pytanie, należy przede wszystkim zwrócić uwagę, że umowa kredytowa to tzw. tytuł dłużny. Ma to normatywne uzasadnienie w przepisach wykonawczych do ustawy o finansach publicznych, a mianowicie w rozporządzeniu ministra finansów w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego.