Zapraszamy na webinarium Rejestr umów – nowy obowiązek dla wszystkich JSFP z uwzględnieniem najnowszych zmian. Link do wydarzenia: „Rejestr umów - nowy obowiązek JSFP

Uwaga! Planowane zmiany: terminu, kwoty i reżimu odpowiedzialności!

Od kiedy należy prowadzić rejestr umów?

Reklama

Od 1 lipca 2022 r. miał zacząć funkcjonować centralny rejestr umów zawartych przez jednostki sektora finansów publicznych, prowadzony w systemie teleinformatycznym przez Ministra Finansów. Tak wynikało z ustawy z 14 października 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (art. 6), która wprowadziła zmianę w ustawie z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (zmieniony został art. 34 i oddany art. 34a).

Jednak na etapie prowadzonych w Sejmie prac legislacyjnych nad nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw do projektu dołączono kilka zmian w przepisach dotyczących rejestru (wrzutka art. 12). W dniu 12 maja 2022 r. Sejm uchwalił zmiany. Dotyczą one:

Reklama
 • przesunięcia terminu, od którego zawierane umowy należy ujmować w rejestrze (jaki zatem termin będzie obowiązywał?)
 • przesunięcia terminu, od którego rejestr ma zacząć funkcjonować (dla kogo i od kiedy – harmonogram)
 • podniesienia dolnej granicy kwotowej, od jakiej umowy podlegają obowiązkowej rejestracji
 • zmiany reżimu odpowiedzialności za niewykonanie obowiązków związanych z wprowadzaniem danych do rejestru umów

Program webinarium:

 • Rejestr umów – teleinformatyczny system prowadzony przez Ministra Finansów:
 • na czym ma polegać obowiązek wprowadzania umów do rejestru
 • kogo dotyczy obowiązek wprowadzania umów do rejestru (których jednostek) oraz która komórka jednostki powinna się tym zajmować, czyli jak to zorganizować w praktyce
 • kto będzie odpowiadał za wprowadzenie danych do rejestru umów
 • jaki zakres danych trzeba będzie umieszczać w rejestrze – czy do rejestru trzeba będzie wprowadzać dane dotyczące wynagrodzeń z umów o pracę
 • w jaki sposób będzie należało określać kwotę umowy w przypadku umów bez wskazanych skutków finansowych
 • czy są jakieś wyłączenia z obowiązku wprowadzania danych do rejestru
 • Obowiązujące terminy w zakresie rejestru umów
 • Umowy, które mogą podlegać udostępnieniu na podstawie ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
 • Umowy, których się nie zamieszcza w rejestrze – zawartych na podstawie ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
 • Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie nałożonego obowiązku – zmiany w zakresie odpowiedzialności

Niezbędne informacje:

Praktyczne webinarium INFORAKADEMII

„Rejestr umów - nowy obowiązek JSFP” + certyfikat gwarantowany

Termin: 6 czerwca 2022, godz. 12:00-13:00

Ostatnie 10 minut naszego spotkania przeznaczymy na Państwa pytania.

Prowadzący: Artur Przyszło

Specjalista z dziedziny rachunkowości budżetowej oraz finansów publicznych. Absolwent studiów doktoranckich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu i podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz Uniwersytecie Wrocławskim. Pracował w jednym z głównych urzędów centralnych w departamencie nadzoru i kontroli. Przeprowadzał zleconą kontrolę jednostek sektora finansów publicznych w zakresie prawidłowości ich funkcjonowania pod względem wprowadzonych procedur polityki rachunkowości, a także prawidłowego ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych i zarządzania ryzykiem. Długoletni główny księgowy w sektorze finansów publicznych. Wykładowca akademicki i doświadczony trener szkoleń z zakresu tematyki szeroko rozumianych finansów publicznych, a także rachunkowości budżetowej oraz kontroli zarządczej (zrealizowane blisko pięć tysięcy godzin pracy trenerskiej w zakresie szkoleń dla pracowników sektora samorządowego, sektora rządowego oraz państwowych jednostek budżetowych różnych szczebli). Ponadto realizuje projekty szkoleniowe i doradcze zarówno w sektorze finansów publicznych jak i przedsiębiorstw w zakresie kasy zapomogowo-pożyczkowej oraz ZFŚS. W kręgu zainteresowań znajduje się ochrona danych osobowych, egzekucja administracyjna i ordynacja podatkowa oraz proces doręczeń elektronicznych, a także zastosowanie informatyki w procesach księgowych. Posiada certyfikat Ministra Finansów uprawniający do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Autor artykułów w prasie branżowej m.in. w INFOR w „PORADNIKU Rachunkowości budżetowej”.

Korzyści dla uczestników webinarium:

 • Osoby uczestniczące w webinarium mają możliwość zadawania pytań Ekspertowi.
 • Materiał szkoleniowy będzie można pobrać w trakcie trwania webinarium.
 • Dzień po webinarium, uczestnicy webinarium otrzymają retransmisję szkolenia. Retransmisja dostępna będzie przez 365 dni.
 • Każdy z uczestników otrzyma imienny certyfikaty oraz materiały szkoleniowe przygotowane przez Eksperta.
 • Możliwość sprawdzenia ustawień komputera przed transmisją webinarium. Zapraszamy do testowego wirtualnego pokoju INFORAKADEMII >>


Retransmisje webinariów INFORAKADEMII wzbogacą zasoby Platformy INFORAKADEMIA. Dlatego jeśli zaplanowany termin webinarium nie odpowiada Tobie, polecamy zakup abonamentu Platformy INFORAKADEMIA. Znajdziesz na niej nie tylko retransmisję tego webinarium, ale również 400 wideoszkoleń oraz 1000 wideoporad z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń, podatków dochodowych, VAT i sektora publicznego. Wśród ostatnio dodanych szkoleń są m.in.: Polski Ład – zmiany w ryczałcie, Polski Ład – zmiany w zakresie VAT, Polski Ład – czy i jak przekształcić działalność w spółkę, Zmiany w ubezpieczeniach i zasiłkach od 2022, Podatkowe problemy biur rachunkowych, Podatkowe aspekty ze spłacaniem kredytów i pożyczek, Potrącenia komornicze, Pakiet VAT w e-commerce, Import usług, WNT po wyroku TSUE oraz Procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML). Sprawdź opcje zakupu abonamentu Platformy INFORAKADEMIA >>

Szczegóły organizacyjne webinarium:

Webinarium odbędzie się 6 czerwca 2022 r. o godz. 12.00 i zakończy się o godz. 13.00. Będzie złożone z dwóch części: wykładowej i sesji pytań. Webinarium przeznaczone jest do oglądania na żywo, tylko w ustalonym terminie.

Osoby, które zakupią webinarium, dzień przed szkoleniem otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się webinarium. Ponowne przypomnienie przyjdzie na ok. 30 min. przed startem transmisji.

W trakcie trwania webinarium jest możliwość zadawania pytań, które są zgodne z tematem webinarium i nie wymagają, konsultacji, wyliczeń oraz sprawdzenia rejestrów. Podczas sesji pytań Ekspert odpowie na jak największą ich ilość.

Minimalne wymagania sprzętowe:

Procesor 1.4GHz Intel® Pentium® 4 i wyżej. Pamięć operacyjna RAM 512MB (1GB zalecane) dla Windows 7 lub Windows 8. System Operacyjny WIN98, WIN2000, WIN XP, WIN XP PRO i inne systemy operacyjne. Microsoft Internet Explorer 8 lub nowszy; Windows Edge browser; Mozilla Firefox; Google Chrome. Adobe® Flash® Player 13.0+ Video PC: karta graficzna min. 8 MB pamięci. Dźwięk PC: karta dźwiękowa. Łącze Internetowe 512Kbps (zalecane połączenie przewodowe).

Sprawdź ustawienia swojego komputera przed transmisją webinarium. Zapraszamy do testowego wirtualnego pokoju INFORAKADEMII >>

Organizator webinarium: INFORAKADEMIA

Partnerzy webinarium: INFORLEX, Dziennik Gazeta Prawna, Monitor Księgowego, Biuletyn VAT, Poradnik Gazety Prawnej, www.infor.pl

Firma zrzeszona w Polskiej Izbie Firm Szkoleniowych
Certyfikat 23/03/2021

Webinarium „Rejestr umów - nowy obowiązek JSFP” / INFOR