Od ponad dwóch miesięcy sądy rodzinne zajmują się ustanawianiem opiekunów tymczasowych dla dzieci z Ukrainy, które przyjechały do Polski bez rodziców. W większości przekroczyły one granicę z innym członkiem rodziny lub niespokrewnioną osobą; są wśród nich także dzieci z ukraińskiej pieczy zastępczej - wszystkie muszą mieć osobę, która będzie się nimi zajmować i podejmować decyzje w ich sprawach. Taką właśnie rolę pełni opiekun tymczasowy i, jak wynika z danych przekazanych DGP przez Ministerstwo Sprawiedliwości, do tej pory sądy ustanowiły ich 19,2 tys. dla 23 tys. małych uchodźców.

Trudny czas