Nie ma podstaw prawnych, aby gmina płaciła zobowiązanie obciążające podatnika podatku od nieruchomości, czyli ochotniczą straż pożarną. Gmina może finansować tylko określone ustawowo wydatki tej jednostki, jednakże nie wchodzi w ten zakres podatek od nieruchomości.