Mowa o rozporządzeniu Rady Ministrów z 27 maja 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. poz. 1144), które przedłuża do 31 sierpnia wiele rozwiązań wprowadzonych w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego.
Co zatem zostaje z nami do końca wakacji?