Samorząd Ostrowca Świętokrzyskiego postawił na rozwój lokalnej gospodarki. Tereny inwestycyjne, rozwiązania drogowe z myślą o kluczowych pracodawcach i przyjazna polityka podatkowa dla biznesu, przynoszą dziś efekty - mówi Jarosław Górczyński, prezydent miasta

„Miasto to huta, huta to miasto” - mówiło się tu kiedyś. Sądząc po natężeniu inwestycji samorządowych, działania koncentrują się na wspieraniu lidera w produkcji nie tylko w mieście, ale i w całym regionie świętokrzyskim. Jednak miasto jest też otwarte na nowe podmioty, dywersyfikujące lokalny rynek pracy.
Celsa „Huta Ostrowiec” zatrudnia ok. 2 tys. osób, ale nie możemy zapomnieć także o setkach pracowników zatrudnionych w firmach kooperujących z kluczowym producentem w regionie świętokrzyskim. Dlatego też nasze działania przez ostatnie lata były skupione na poprawie infrastruktury drogowej z myślą o tym zakładzie. Samorząd lokalny realizuje aktualnie dwa duże projekty infrastrukturalne służące rozwojowi przemysłu, przedsiębiorczości, a także nowoczesnego i ekologicznego transportu publicznego na terenie miasta. W tej przemysłowej części miasta powstaje nowoczesna infrastruktura drogowa licząca prawie 2,5 km, wraz z buspasami, parkingiem typu Park & Ride oraz nową bazą operatora transportu publicznego. Wartość tej inwestycji wynosi 35 mln zł.
Samorząd miejski podjął decyzję, że rozpocznie również kolejne duże zadanie infrastrukturalne polegające na budowie nowoczesnego układu komunikacyjnego liczącego bez mała 2 km. Nowa inwestycja, obok usprawnienia logistyki, otworzy tereny inwestycyjne w bezpośrednim otoczeniu huty. Powstaną tu kompleksy o powierzchni 2 ha, 5 ha, 4 ha, 5 ha oraz 1,3 ha. Łącznie budowa i przebudowa układów komunikacyjnych przy dwóch bramach huty obejmuje 4,5 km, za prawie 50 mln zł.
Nowe przedsięwzięcie otwiera możliwości dla kolejnych terenów inwestycyjnych. Tymczasem obszar Ostrowieckiego Kompleksu Inwestycyjnego zlokalizowany przy ulicy Przemysłowej w Ostrowcu Świętokrzyskim w niedalekiej perspektywie będzie poszukiwał nabywców ostatnich działek pod zadania przemysłowe.
To cieszy, bowiem w ciągu ostatnich sześciu lat miasto przygotowało i sprzedało sześciu inwestorom tereny inwestycyjne o łącznej powierzchni około 11,5 ha zlokalizowane na dawnych terenach pohutniczych. Izoterm, Elkom Trade, Part-Logistik wybudowały już swoje siedziby o łącznej powierzchni ponad 18 tys. mkw. hal produkcyjnych oraz budynków biurowych i prowadzą w nich działalność operacyjną. Najnowsza firma Phytobiotics Polska szykuje się do budowy swojego zakładu. W tej lokalizacji Ostrowiec Świętokrzyski ma jeszcze do zaoferowania dwie działki o łącznej powierzchni ponad 5 ha.
Miasto z jednej strony dba o nowe tereny dla biznesu, ale z drugiej - nie zapomina o tych, którzy już zainwestowali w Ostrowcu Świętokrzyskim. Obszar nazywany przez ostrowczan tzw. „Starą Hutą”, gdzie swój początek wzięło hutnictwo w mieście, wydaje się dziś stary tylko z nazwy. Po pojawieniu się nowych podmiotów gospodarczych, zatrudniających setki pracowników zmienia się też układ drogowy.
Jesteśmy w przededniu rozpoczęcia dużej inwestycji drogowej, której budżet spina się kwotą niemal 5 mln. zł. Domyka ona podział tzw. Starej Huty sprzed 30 lat. Wiele osób przekreśliło ten obszar, a teraz okazuje się, że takie firmy jak WOST Walcownie Ostrowieckie, Climatic czy Kram Polska, które łącznie zatrudniają ok. 1000 osób, to marki, które tworzą nowy wizerunek gospodarczy Ostrowca Świętokrzyskiego. Te podmioty trafiły na podatny grunt i wstrzeliły się w koniunkturę. Kiedyś nie wierzono mi, że na bazie upadłej walcowni, którą nabył WOST może powstać 300 miejsc pracy, a teraz jest ich 340 i liczę, że w niedalekiej przyszłości ta liczba może się jeszcze powiększyć.
Samorząd Ostrowca Świętokrzyskiego od siedmiu lat nie podnosi podatków lokalnych. Jaki wpływ miało na to ożywienie gospodarcze?
Mam świadomość, że to tylko jeden z elementów, ale niezmiernie istoty. Markę buduje się latami, ale temu służy stabilizacja, którą w Ostrowcu Świętokrzyskim przedsiębiorcy dostają za sprawą miejskiego samorządu. Udowadniamy biznesowi, że jesteśmy stabilnym i wiarygodnym partnerem. Jeśli chodzi o miasta, mamy jedne z najniższych stawek podatkowych w Polsce. W zmieniającym się gąszczu przepisów w prawie lokalnym chcemy być ostoją stabilizacji. Biznes widzi, że jesteśmy jako samorząd partnerem i chcemy nadal być tak postrzegani. A jaki jest efekt? Wzrasta nam liczba opodatkowanych hal zakładów produkcyjnych czy magazynów. A przy tym widzimy też zapotrzebowanie na pracowników. To cieszy. Ważne było to, że Ostrowiec Świętokrzyski związał się z firmami produkcyjnymi, a przemysł przy zakłóconym łańcuchu dostaw światowych zyskuje coraz więcej. To wszystko udaje nam się zrealizować wówczas, gdy Ostrowic Świętokrzyski jest miastem bez długów. To także następstwo rozważnej polityki w okresie prosperity, która obecnie daje bezpieczeństwo w trudnym dla samorządów i przedsiębiorczości okresie.
Partner
ikona lupy />
foto: materiały prasowe