Reforma psychiatrii dziecięcej jest dyskutowana od kilku lat. Procedury medyczne są mocno niedoszacowane, brakuje systemowych rozwiązań, dramatycznie brakuje lekarzy. Dlatego w samorządach walczymy o zmianę tej sytuacji. Samorząd województwa lubuskiego mocno wspiera szpitale psychiatryczne – umarzamy udzielone wcześniej pożyczki, przekazujemy dotacje na remonty i inwestycje, na przygotowanie studentów kierunku lekarskiego.
Na przykładzie naszych podmiotów leczniczych widzimy, jak bardzo finansowanie psychiatrii dziecięcej odbiega od potrzeb. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji już w ubiegłym roku wskazała, że świadczenia w psychiatrii najmłodszych są niedoszacowane na 35–40 proc. W efekcie szpitale się zadłużają, brakuje lekarzy, ale cierpią na tym najbardziej pacjenci!