– Kluczowe będą szczegółowe rozwiązania dotyczące tego, w jaki sposób będą miały zachowywać się organy, ale także jaka będzie potencjalna procedura odwoławcza – mówi nam Marek Wójcik, sekretarz strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.
Zmiany dotykają realnych problemów