Miejscy przewoźnicy muszą zapewnić kierującym pojazdami możliwość skorzystania z toalety nie rzadziej niż co 180 minut pracy, a z pomieszczenia socjalnego co 240 minut. Taki obowiązek wynika z rozporządzenia ministra infrastruktury z 16 grudnia 2021 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w komunikacji miejskiej oraz autobusowej komunikacji międzymiastowej (Dz.U. poz. 125), które dzisiaj weszło w życie.

Nowe przepisy wskazują, że toaleta dla kierujących ma być zlokalizowana nie dalej niż 250 m od miejsca wyznaczonego do postoju pojazdu. Musi być wyposażona w środki higieny osobistej i oświetlenie, mieć zapewnioną obsługę, która zadba o zachowanie czystości, oraz być przyłączona do sieci energetycznej, kanalizacyjnej i wodociągowej. Rozporządzenie określa, że stosowanie tymczasowych, nieskanalizowanych ustępów jest możliwe wyłącznie okresowo i w sytuacjach, gdy ze względów technicznych nie da się zapewnić ich w inny sposób. Gdy na krańcu linii komunikacyjnej planuje się przebywanie jednocześnie więcej niż 10 osób, powinny zostać zorganizowane oddzielne toalety – damska i męska.
Pomieszczenia socjalne muszą być dodatkowo wyposażone m.in. w umywalkę i zlewozmywak z bieżącą wodą ciepłą i zimną, wodę zdatną do picia, urządzenie do jej zagotowania i podgrzania posiłku, miejsca siedzące dla pracowników oraz WC. Jeśli umieszczanie na końcu linii komunikacyjnej takiego pomieszczenia jest niemożliwe, przepisy dopuszczają zawarcie przez pracodawcę umowy z podmiotem, który umożliwi kierowcom korzystanie z lokalu spełniającego takie funkcje.
Nowe wymogi mogą oznaczać dla samorządów dodatkowe wydatki. MZK Ostrowiec Świętokrzyski oszacował, że aby dostosować się do przepisów, musi sfinansować zakup kontenera z dwoma kabinami WC i zapleczem socjalnym (ok. 45 tys. zł), przyłącze elektryczne (20 tys. zł) i wodno-kanalizacyjne (30 tys. zł) oraz monitoring i alarm (3,6 tys. zł). MZK Opole wyliczyło, że koszt obiektu spełniającego funkcje pomieszczenia socjalnego wyniesie od 100 tys. zł do 130 tys. zł. Przystosowanie pętli do nowych przepisów nie zawsze wymaga poniesienia wydatków. MPK Poznań uznał, że nie spowodują one powstania dodatkowych kosztów. Będzie konieczna jedynie niewielka zmiana w organizacji kilku zadań tak, aby kierowca w wymaganym czasie miał możliwość zjazdu w celu skorzystania z zaplecza socjalnego lub toalety.
Zdaniem Ministerstwa Infrastruktury nowe wymogi będą miały wpływ na rynek pracy. – Przez poprawę warunków sanitarno-socjalnych praca kierowcy i motorniczego stanie się mniej uciążliwa i bardziej atrakcyjna. Dzięki proponowanym zmianom mniej osób będzie odchodziło z tego zawodu. Ponieważ od wielu lat brakuje chętnych do pracy na tych stanowiskach, przewidujemy, że zapewnienie lepszych warunków wykonywania pracy przyczyni się do zwiększenia zainteresowania tym zawodem – twierdzi resort. ©℗
Etap legislacyjny
Rozporządzenie weszło w życie 20 kwietnia 2022 r.