Nowe przepisy wskazują, że toaleta dla kierujących ma być zlokalizowana nie dalej niż 250 m od miejsca wyznaczonego do postoju pojazdu. Musi być wyposażona w środki higieny osobistej i oświetlenie, mieć zapewnioną obsługę, która zadba o zachowanie czystości, oraz być przyłączona do sieci energetycznej, kanalizacyjnej i wodociągowej. Rozporządzenie określa, że stosowanie tymczasowych, nieskanalizowanych ustępów jest możliwe wyłącznie okresowo i w sytuacjach, gdy ze względów technicznych nie da się zapewnić ich w inny sposób. Gdy na krańcu linii komunikacyjnej planuje się przebywanie jednocześnie więcej niż 10 osób, powinny zostać zorganizowane oddzielne toalety – damska i męska.
Pomieszczenia socjalne muszą być dodatkowo wyposażone m.in. w umywalkę i zlewozmywak z bieżącą wodą ciepłą i zimną, wodę zdatną do picia, urządzenie do jej zagotowania i podgrzania posiłku, miejsca siedzące dla pracowników oraz WC. Jeśli umieszczanie na końcu linii komunikacyjnej takiego pomieszczenia jest niemożliwe, przepisy dopuszczają zawarcie przez pracodawcę umowy z podmiotem, który umożliwi kierowcom korzystanie z lokalu spełniającego takie funkcje.