Takie zalecenie wynika z odpowiedzi, której resort udzielił na pytanie Polskiej Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej (PFZPSiPS) dotyczące jednorazowego świadczenia pieniężnego, o które mogą wnioskować obywatele Ukrainy. Wypłacaniem tego wsparcia zajmują się gminy jako zadaniem zleconym przez administrację rządową, finansowanym przez budżet państwa. Zgodnie z art. 31 ust. 9 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583 ze zm.; dalej: specustawa) na obsługę spraw o przyznanie świadczeń samorządom przysługują pieniądze w wysokości 2 proc. kwoty przeznaczonej na ich wypłatę.
– Niestety wcześniejsze doświadczenia z realizacją zadań zleconych wskazują, że często rozchodzą się one na wszystko, tylko nie na wynagrodzenia dla pracowników faktycznie zajmujących się przyznawaniem świadczeń – mówi Paweł Maczyński, przewodniczący PFZPSiPS.