Projektem poprawek do tego projektu - na wniosek ministra infrastruktury i rozwoju - we wtorek ma się zająć rząd.

Projekt - jak podkreślają jego autorzy - reguluje zasady wznoszenia na terenie rodzinnych ogrodów działkowych (RDO) niewielkich domków rekreacyjno-wypoczynkowych, czyli altan. Chodzi o doprecyzowanie przepisów ustawy Prawo budowlane z 1994 r. i ochronę kilkuset tysięcy obywateli.

Zgodnie z prawem pozwolenia na budowę nie wymagają altany i obiekty gospodarcze o powierzchni zabudowy nie przekraczającej 35 m kw., a wysokości: do pięciu metrów w przypadku dachów stromych lub do czterech metrów dla dachów płaskich.