Nowelizację wraz z poprawką poparło 99 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt też nie wstrzymał się od głosu.

Wprowadzona przez Senat poprawka stanowi, że przepisy stosuje się po raz pierwszy do konsultacji społecznych prowadzonych w gminach w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2023, jeżeli do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy nie zakończono etapu zgłaszania projektów budżetu obywatelskiego na ten rok.

Reklama

Obecnie środki wydatkowane w ramach budżetu obywatelskiego mogą być dzielone na pule obejmujące całość gminy i jej części w postaci jednostek pomocniczych lub grup jednostek pomocniczych. W związku z tym, rady wielu gmin nie mogą dokonywać podziału środków przeznaczonych na budżet obywatelski pomiędzy poszczególne rejony gminy, jeżeli nie ma w niej wyodrębnionych jednostek pomocniczych.

Celem nowelizacji jest umożliwienie radom gminy dokonanie podziału środków budżetu obywatelskiego w sposób znacznie bardziej elastyczny, dostosowany do uwarunkowań w konkretnej gminie. Ma to pozwolić także na większe zaangażowanie mieszkańców w procedurę wyboru finansowanych projektów niż w sytuacji, gdy budżet obywatelski nie jest dzielony na poszczególne części gminy.

(ISBnews)