Strona samorządowa oczekuje jednolitych rozwiązań dotyczących chociażby korzystania z Funduszu Pomocy na gospodarkę odpadami (o czym pisaliśmy w DGP nr 67/2022, „Samorządy chcą w specustawie rozwiązań dla odpadów”).
Resort odpowiada na razie, że kwestia wpływu dużej liczby uchodźców na szeroko rozumiany system gospodarki odpadami komunalnymi jest na bieżąco monitorowana. – Aktualnie trwają prace mające na celu określenie, czy i w jakim zakresie konieczne jest podjęcie dodatkowych działań legislacyjnych – dodaje ministerstwo. Podkreśla też, że obowiązujące przepisy „są elastyczne i pozwalają podejmować działania przez gminę w zależności od zaistniałej sytuacji lokalnej i indywidualnej”. – Przykładowo ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.) umożliwia wójtom, burmistrzom, prezydentom dofinansowanie systemów gospodarki odpadami komunalnymi z innych środków niż te pochodzące z opłat od mieszkańców, w szczególności w sytuacjach nadzwyczajnych, jak np. skutki wojny w Ukrainie oraz konieczność udzielenia pomocy uchodźcom – zaznacza resort.