1. Jakie podmioty będą musiały przekazywać informacje do rejestru umów?
Artykuł 34a u.f.p. wskazuje, że chodzi o umowy zawarte przez jednostki sektora finansów publicznych, czyli: