Tak, nagroda przyznawana zastępcy wójta czy też innej uprawnionej osobie musi być poparta adekwatnym uzasadnieniem. Nie jest bowiem świadczeniem za wykonywanie obowiązków pracowniczych w normalnym trybie, ale świadczeniem nadzwyczajnym. Analizę podanego zapytania należy jednak poprzedzić przypomnieniem ogólnych zasad wydatkowania środków publicznych, które mają podstawy w ustawie o finansach publicznych. Na uwagę zasługuje przede wszystkim art. 44 ust. 2 i 3. Wynika z niego, że jednostki sektora finansów publicznych dokonują wydatków zgodnie z przepisami dotyczącymi poszczególnych rodzajów wydatków. Powinny być one dokonywane:
1) w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: