dr Patryk Kuzior, adiunkt Akademii WSB
Teoretycznie każde ukraińskie dziecko może zostać przyjęte zarówno do publicznego, jak i niepublicznego przedszkola albo szkoły. Przeszkodą nie jest też okoliczność, że trwa już druga połowa roku szkolnego. [ramka 1] Przyjmowanie uczniów w trakcie roku szkolnego odbywa się z pominięciem typowego postępowania rekrutacyjnego, jakie organizowane jest przy rozpoczynaniu nauki od września, a decyzję w tej sprawie – stosownie do art. 130 ust. 2 prawa oświatowego, podejmuje dyrektor konkretnej placówki. Przy czym w przypadku gdy chodzi o dzieci zamieszkałe w obwodzie publicznej szkoły podstawowej, przyjęcie nie zależy od woli dyrektora wyrażonej w decyzji, bo następuje z urzędu. Kryterium jest w tym wypadku miejsce zamieszkania, co oznacza, że uchodźcy nie muszą być w danym miejscu zameldowani, a potwierdzeniem zamieszkania będzie po prostu oświadczenie rodziców składających wniosek o przyjęcie dziecka. Aby ukraińskie dzieci trafiły do właściwych szkół, niezbędne są odpowiednie działania informacyjne ze strony samorządu terytorialnego kierowane do uchodźców. Jednak szkoły i przedszkola bez większych problemów mogą przyjąć jedynie pojedyncze dzieci, bo w większości nie dysponują nadmiarowymi miejscami. Warto pomyśleć nad stworzeniem bazy wolnych miejsc, bo w przypadku wniosku o przyjęcie do danej szkoły czy placówki lepiej odmówić, wskazując jednocześnie możliwość zapisania się w innym, ale konkretnym miejscu, niż odprawić dziecko z kwitkiem.