Samorządy będą musiały dostosować duże terminale autobusowe i autokarowe do potrzeb osób z dysfunkcją zdrowotną. Tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o transporcie drogowym, który przyjęła wczoraj Rada Ministrów.
Projekt określa kryteria wyznaczania dworców, w których osoby niepełnosprawne i z ograniczoną sprawnością ruchową będą mogły liczyć na ułatwienia w podróży. Będą to terminale autobusowe i autokarowe – stanowiące własność samorządu – w miastach liczących powyżej 50 tys. mieszkańców, które obsługują w ciągu roku ponad 500 tys. pasażerów.
Dostosowanie ich do udzielania pomocy niepełnosprawnym jest wymogiem unijnym. Będzie to zadanie własne gminy. Pieniądze na ten cel mają pochodzić z opłat pobieranych przez właścicieli dworców od przewoźników drogowych. Za korzystanie przez nich z terminali wyznaczonych do udzielania pomocy niepełnosprawnym samorząd będzie mógł pobierać maksymalnie 2 zł.
Etap legislacyjny
Projekt przyjęty przez rząd