Mateusz Karciarz, prawnik w Kancelarii Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp.k. w Poznaniu
W związku z coraz większymi problemami ze szczelnością gminnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi w wielu samorządach w ostatnich latach trwały intensywne analizy i poszukiwania optymalnej metody ustalania wysokości opłaty śmieciowej (czyli ściślej mówiąc – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszonej przez właściciela nieruchomości). Największą bolączką były niezgodności w faktycznej liczbie mieszkańców gminy w porównaniu z ich liczbą wynikającą ze złożonych deklaracji śmieciowych. Rozwiązaniem tego problemu dla wielu jednostek samorządu terytorialnego była metoda wodna. Jednak jej zmodyfikowanie przez ustawodawcę powoduje tyle praktycznych problemów, że dziś część gmin z niej rezygnuje.