Przypomnijmy, sprawa dotyczy strony internetowej, której autorzy zaznaczają na mapie Polski oraz rejestrują w specjalnej bazie – jak sami je nazywają – urzędowe wezwania do dyskryminacji osób LGBTQ. Na mapie pojawił się m.in. powiat przasnyski (woj. mazowieckie), który 7 czerwca 2019 r. podjął uchwałę nr VII/71/2019 w sprawie przyjęcia Samorządowej Karty Praw Rodzin (SKPR).
Przedstawiciele powiatu uznali, że Samorządowa Karta Praw Rodziny, w przeciwieństwie do tzw. uchwał anty-LGBT nie zawiera określeń dyskryminujących. Zaś umieszczenie go w Atlasie Nienawiści miało pogorszyć wizerunek powiatu, podważając jego wiarygodność oraz doprowadzając do utraty zaufania. Powiat domagał się pisemnych przeprosin, które miały zostać wysłane do jednostki samorządowej, zamieszczone na stronie internetowej i po przetłumaczeniu na język angielski wysłane do wszystkich eurodeputowanych. Żądał też zorganizowania konferencji prasowej w siedzibie PAP i przed siedzibą PE oraz zasądzenia 20 tys. zł tytułem zadośćuczynienia na rzecz Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Gminy Krzynowłoga Mała.