Wysokość kwoty przeznaczonej na wydanie dokumentów uprawniających rodziny wielodzietne do zniżek uwzględnia tylko koszty wynagrodzeń pracowników. Nie jest to jednak jedyny wydatek ponoszony przez gminy w związku z realizacją tego zadania.
Problem dostrzegł Związek Powiatów Polskich (ZPP) w stanowisku dotyczącym projektu ustawy o karcie dużej rodziny (KDR) oraz stosownego rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej. To w tym akcie wykonawczym zawarte zostały przepisy określające wysokość dotacji, jaka przysługuje gminie na obsługę wniosków złożonych o wydanie karty dla jednej rodziny (bez względu na liczbę jej członków), oraz zasady jej waloryzacji.
ZPP zwraca uwagę, że zaproponowana kwota 8,93 zł uwzględnia tylko koszty osobowe związane z tym zadaniem. Przy jej szacowaniu pominięto inne wydatki, np. na materiały biurowe czy kopiowanie i uwierzytelnianie dokumentów potrzebnych do sprawdzenia, czy rodzina spełnia kryteria przyznania karty. Samorządy ponoszą też koszty prowadzenia postępowań odwoławczych w przypadku odmowy wydania KDR lub stwierdzenia prawa do jej utraty.
– Przy wyliczaniu kwoty dotacji była brana pod uwagę wysokość minimalnego wynagrodzenia, podczas gdy zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych ich wynagrodzenie jest adekwatne do zajmowanego stanowiska urzędniczego. To powoduje, że jest ona zaniżona – wyjaśnia Bernadeta Skóbel z ZPP.
Damian Napierała, zastępca dyrektora Poznańskiego Centrum Świadczeń, wskazuje, że w projekcie rozporządzenia jest podana taka sama kwota, którą już teraz otrzymują gminy na obsługę kart. – Kilkumiesięczne doświadczenie z realizacją tego zadania pokazuje, że nie jest ona wystarczająca – podkreśla.
Zastrzeżenia samorządów budzi też zaproponowana w rozporządzeniu metoda waloryzacji dotacji. Ma ona się odbywać w oparciu o wskaźnik inflacji.
– Skoro wysokość dotacji jest kalkulowana na podstawie kosztów wynagrodzeń, to jej wzrost powinien być powiązany z tym, jak się zmienia np. najniższa lub średnia płaca – uważa Bernadeta Skóbel.
Dodaje, że ponieważ poziom wynagrodzeń rośnie w szybszym tempie niż inflacja, to w 2015 r., od kiedy ma zacząć obowiązywać nowa ustawa, gminy będą dopłacać do obsługi kart.
Etap legislacyjny
Projekt ustawy i rozporządzenia jest w trakcie konsultacji