Mój sąsiad latem przebudował budynek gospodarczy, w którym ma niewielki warsztat. Zostało po tym remoncie trochę gruzu i sporo innych śmieci – folie, opakowania. Leżało to na jego podwórku przez kilka tygodni – nagle znikło. Ostatnio zapuściłem się w odległe rejony naszego lasu, szukając grzybów. Jestem absolutnie pewien, że odkryłem, co stało się z kupą gruzu. Sąsiad wywiózł ją do lasu. Co mam zrobić? Nie chcę być donosicielem, ale też nie mogę pozwolić na takie zachowania – pisze pan Adam.

Obowiązująca od połowy ubiegłego roku ustawa śmieciowa w znaczny sposób ograniczyła porzucanie w lesie lub na polu tzw. śmieci bytowych, czyli produkowanych przez gospodarstwa domowe. Odbierają je gminy, za zryczałtowaną opłatą, bez względu na ich ilość. Nadal jednak nierozwiązana jest kwestia śmieci poremontowych – tych gmina odbierać nie musi. O ich utylizację powinien się zatroszczyć właściciel nieruchomości, czyli sąsiad pana Adama. Powinien zamówić specjalny kontener na gruz i zapłacić za utylizację śmieci wyspecjalizowanej firmie. Podstawienie i wywiezienie kontenera na gruz o pojemności – przykładowo – 4 m sześciennych kosztuje średnio około 300 zł, z tym że ceny różnią się znacznie w zależności od regionu.

Jeśli sąsiad wywiózł śmieci do lasu, należałoby poinformować o tym straż gminną (miejską) lub gminnych urzędników odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami. Jeśli inspektorzy znajdą dowód, że to śmieci sąsiada leżą w lesie – będzie on musiał je sprzątnąć na własny koszt i dodatkowo zapłaci mandat w wysokości 500 zł za wyrzucenie śmieci i drugie tyle za nielegalny wjazd do lasu. Niestety, jeśli takiego dowodu znaleźć się nie uda, istnieje prawdopodobieństwo, że sąsiad wymiga się od kary.

Podstawa prawna

Art. 5–6 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1399). Art. 30. ust 1. ustawy z 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1153). Art. 26 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21

Małgorzata Raczkowska