Umożliwi zastąpienie wersji papierowej wniosku o wydanie paszportu wnioskiem elektronicznym. Zostanie on wygenerowany przez urzędnika w systemie, obywatel jedynie go podpisze na urządzeniu służącym do pobierania odręcznego podpisu cyfrowego.
RDP ma oferować również inne usługi elektroniczne, np. weryfikację ważności paszportu, sprawdzenie danych osobowych jego właściciela oraz wgląd w informacje o wydanych obywatelowi dokumentach paszportowych. Łatwiej też będzie unieważnić paszport w przypadku jego zgubienia lub kradzieży. Zgłoszenie utraty dokumentu będzie bowiem skutkować automatycznym unieważnieniem go w RDP. Za pośrednictwem rejestru będzie też możliwe powiadomienie obywatela o zmianach statusu dokumentu paszportowego, wysłanie powiadomienia o zbliżającym się terminie utraty jego ważności, unieważnieniu, możliwości odbioru dokumentu. RDP wystarczy do złożenia przez rodziców lub opiekunów wniosku o wydanie paszportu dla dziecka, które nie ukończyło 12 lat, oraz do wyrażenia zgody na jego wydanie (taka zgoda trafi do organu paszportowego).