Marcin Nagórek, radca prawny
Możliwość wyboru umożliwiła samorządom modyfikacja art. 9 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2500; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1927), której dokonała ustawa z 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1927).